تسهیلات 380هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی کشور در دولت سیزدهم

تسهیلات 380هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی کشور در دولت سیزدهم

پایگاه خبری تحلیلی آقای اقتصاد: بانک کشاورزی از ابتدای دولت سیزدهم با هدف ارتقا و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، 380 هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان زنجیره تأمین مواد غذایی پرداخت کرده است.

به گزارش آقای اقتصاد و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت سیزدهم در زمینه حفظ، ارتقا و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور مأموریت های مهمی بر عهده گرفته و همواره نقش موثری ایفا کرده است که از جمله مهمترین این مأموریت ها که با پشتوانه مطالعات و تجربیات گذشته در سال جاری به مرحله اجرا رسید، در نظر گرفتن شبکه تولید و توزیع مواد غذایی در قالب زنجیره های تأمین بوده است.

بر این اساس، بانک کشاورزی طی حدود سه سال گذشته مبلغ 380 هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره تأمین مواد غذایی پرداخت کرده است که این رقم صرفا معادل تسهیلات نقدی پرداخت شده بوده و حمایت های مالی از طریق ابزارهای تعهدی را شامل نمی شود.

همچنین این بانک در سال جاری با اجرای کشاورزی قراردادی گامی بزرگ در جهت تأمین مالی زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از ابزارهای تعهدی برداشت که نتایج مثبت آن از جمله سهولت در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نیز کنترل قیمت ها، در ماه های آتی نمایان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تسهیلات نقدی پرداختی طی کمتر از سه سال گذشته در بخش های زراعت، باغداری، مرغداری و دامداری، شیلات و آبزیان و همچنین صنایع وابسته و خدمات کشاورزی پرداخت شده و سه بخش صنایع وابسته، مرغداری و دامداری و زراعت به ترتیب با دریافت 204، 77 و 70 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.

این گزارش می افزاید، از آغاز دولت سیزدهم، یک میلیون و 864 هزار فقره تسهیلات نیز به زنجیره های تأمین مواد غذایی پرداخت شده است که از نظر تعداد بخش های مرغداری و دامداری، زراعت و صنایع وابسته به ترتیب با دریافت 654 ، 535 و 421 هزار فقره به ترتیب بیشترین سهم را داشته اند.